Asst. Prof. Dr. Uraz YAVANOGLU

Untitled Document

Cyber Security Awareness Training-2

Organizer
Dr. Uraz YAVANOĞLU, Cyber Security and Awareness

Co-Organizers
Dr. Alper ÖZBİLEN, SCADA and Industrial Security
Doğaç OĞUZ, Cyber Security Standards
Merve Sedef GÜNDÜZ, Social Media Security
Duygu SİNANÇ, Big Data and Cloud Security
Hakan ŞAHİN, Security Scenarios and Mathematics
Ramazan TERZİ, Country Study on Botnets
Özgür MİLLETSEVER, IT Laws and Justice
Ahmet Burak GÖKALP, Cyber Security and Criminal Penalty
Mehmet KARAMAN, Computer Forensics and Data Analysis
Özlem MİLLETSEVER, Password Security and Countermeasures
Bilgehan ARSLAN, Mobile Security
Oğuz ALBAŞ, White Hat Hacking Demos

Location
ISCTurkey 2014-Istanbul/Turkey

Dates
17-18 Oct 2014

Participants
450


Cyber Security Awareness Training-1

Organizer
Dr. Uraz YAVANOĞLU

Co-Organizers
Siber Güvenlik ve Savunma
Uraz YAVANOĞLU, Gazi Üniversitesi

Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Uygulamaları 
Yrd. Doç. Dr. Sedat AKLEYLEK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Bilgi Güvenliği
Anıl UTKU, BGD
Burak ÖZÇAKMAK, BGD Genç Başkanı

Güvenli Yazılım Geliştirme
Özgür YÜREKTEN, BGD

Casus ve Kötücül Yazılım
Adem TEKEREK, BGD

Adli Bilişim
Mehmet KARAMAN, GUTIC

Sosyal Ağlarda Adli Takip
Sedef GÜNDÜZ, GUTIC
Büşra ÇAĞLAR, BGD-Genç
Semra ÇAKIR, BGD-Genç

Bulut ve Web Güvenliği
Duygu SİNANÇ, GUTIC

Mobil Güvenlik
Eyüp Burak CEYHAN, GUTIC

Endüstriyel Güvenlik
Dr. Alper ÖZBİLEN, BGD
Hacer ATLI, BGD-Genç
Gizem TANIŞ, BGD-Genç

Bilgi Güvenliği Standardı
Medine ÇOLAK, GUTIC

Location
ISCTurkey 2013-Ankara/Turkey

Dates
23-24 May 2013

Participants
400